Elektrohirurgija kože

Elektrohirurgija kože je tehnika kojom se promene na koži uklanjaju toplotom putem primene visokofrekventne (radiotalasne) naizmenične struje, koja proizvodi toplotu prilikom aplikacije i tako termički uništava tretiranu promenu. Putem specijalnih aparata, delikatnih igala elektrohirugija je terapija izbora za uklanjanje kapilara na koži, tumora krvnih sudova (hemangioma), bradavica i keratoza na skalpu i kosmatoj regiji ili papilloma kože (kožnih visuljaka).

Uz pomoć kiretaže (korišćenjem oštrog instrumenta) i elektrodesikacije odlično se uklanjanju i površni bazocelularni karcinomi, sa minimalnim ožiljcima i velikim uspehom kada je na kozmetski manje važnim regijama kao na trupu i kada su promene površne.

Obzirom da se elektrohirugijom promene na koži sprže, one nisu dostupne histopatološkoj analizi, te se kao takve nikada ne koriste kod prethondo nebiopsiranih ili nedijagnostikovanih lezija. Uklanjanje mladeža i pigmentovanih promena elektrohiruškim tehnikama (radiotalasnom hirurgijom) je kontraindikovano jer se pigmentovana promena kao takva ne može podvrgnuti histopatoložkoj analizi (jer je spržena visokom temperaturom) te se može promašiti dijganoza atipičnog nevusa ili melanoma, sa nesagledivim posledicama. Naši eksperti pravovremeno dijagnostikuju ove promene i u celini ih otklanjaju u interesu što boljeg lečenja naših pacijenata.

Cene naših usluga možete pogledati na cenovnik.  
×

Kontaktirajte nas.