Bradavice

Šta su bradavice?

Bradavice su benigni  izraštaji na koži izazvani različitim tipovima humanih papiloma virusa (HPV). Obolenje je veoma često, a može se javiti kod dece i odraslih.

Kako se oboljenje manifestuje?

Postoji nekoliko kliničkih oblika: obična bradavica (verruca vulgaris), končasta bradavica (verruca filiformis), bradavica na stopalu (verruca plantaris), ravna bradavica (verruca plana iuvenilis), koji se najćešće sreću kod dece školskog uzrasta; i anogenitalne (polne) bradavice – kondilomi (condylomata acuminata), koji pripadaju grupi seksualno prenosivih bolesti. Verruca vulgaris
Verruca vulgaris (obična bradavica) se najčešće javlja kod dece školskog uzrasta. Uzročnici su HPV (tipovi 1,2,4). Promene se lokalizuju na zadnjoj strani šaka, prstima i podlakticama. Manifestuju se  u vidu suvih hrapavih čvorića dijametra do 1cm, na čijoj površini se mogu videti crnkaste tačkice. Često je zbog autoinokulacije prisutno više elemenata koji mogu biti pojedinačni ili sliveni. Kod dece koja „grizu nokte“ bradavice su smeštene oko ili ispod nokatne ploče i mogu biti bolne. Filiformne veruke se vidaju na licu (oko usta, nosa) i imaju keratotičan vrh. Uglavnom se javljaju kod dece. Verruca plantaris
Verruca plantaris se javlja kod dece u školskom uzrastu, alI i kod odraslih. Uročnici su HPV (tipovi 1,4). Promene su lokalizovane na tabanima na mestu pritiska i bolne su, jer imaju endofitni rast, a na njihovoj  površini se vide crne tačke po uklanjaju keratoze koja ih okružuje. Verrucae planae iuveniles
Verrucae planae iuveniles (ravne bradavice), se sreću kod dece i mlađih osoba. Uzročnici su HPV (tipovi 3,10). Promene se lokalizuju na licu (čelo, brada, obrazi), zadnje strane šaka. Sastoje se od okruglih, ravnih papula (čvorića), boje normalne, ili lako prigmentovane kože, veličine nekoliko mm. Mogu biti pojedinačne, slivene ili linearne. Anogenitalne bradavice   (Condylomata acuminata)
Anogenitalne bradavice (Condylomata acuminata) pripadaju grupi seksualno prenosivih oboljenja. Uzročnici su HPV tipvi 6,11,16,18. (HPV tipovi 16 i 18 su povezani sa karcinomom cerviksa i penisa). Kondilomi se najčešće javljaju u uzrastnoj grupi od 18 do 25 godina, podjednako kod oba pola. Retko se sreću kod dece. Infekcija na dete može preći od zaražene majke. Treba misliti i na seksualno zlostavljanje.
Inkubacija se kreće u intervalu od 3 meseca do 1. godine. Promene su u vidu papilomatoznih izraštaja lokalizovanih u analnoj i genitalnoj regiji (vulva i cerviks kod žena, a penis kod muškaraca).

Kako se dijagnostikuje oboljenje?

Dijagnoza se obično postavlja na osnovu kliničke slike. Kod anogenitalnih bradavica potreban je i pregled seksualnog partnera. S obzirom da su HPV tipovi 16,18, onogeni, te mogu izazavati genitalnu displaziju koja prelazi u karcinom, kod kodiloma je moguće uraditi HPV tipizaciju virusa. Kod žena sa genitalnim kondilomima savetuje se citodijagnostički pregled cervikalnog brisa i kolposkopski pregled. Kod svake atipične anogenitalne bradavice koja duže traje potrebno je uraditi histopatološki pregled.

Kako se leči oboljenje?

Za verrucae vulgares i verrucae  plantares primenjuje se krioterapija tečnim azotom, keratolitici, ekskohleacija u lokalnoj anesteziji, intralezionalna aplikacija belomicina (kod težih formi). Za verrucae planae juveniles primenjuje se krioterapija, imiqumod krema. U lečenju kondiloma primenjuje se: kriohirurgija, elektrohirurgija, laseri, podofilin, podofilotoksin, imiqumod, hirurška ekscizija U prevenciji kondiloma primenjuje se Gardasil vakcina. Takođe se savetuje izbegavnja rizičnog ponašanja i upotreba kondoma pri seksualnom odnosu.
×

Kontaktirajte nas.