Hemangiom 

Hemangiom je benigni tumor krvnih sudova. Javlja se na koži, ali se može naći i na unutrašnjim organima (jetra ,bubeg, debelo crevo, mozak). Kožni hemangom predstavlja najčešći benigni tumor kod dece. Češće sreće kod ženskog pola. Karakteriše se tendencijom ka spontanoj regresiji.  
  

Kako nastaje kožni  hemangiom?

Hemangiom na koži nastaje kada postoji abnormalna proliferacija krvnih sudova. Postoje mišljenja da je to izazvano proizvodnjom određenih proteina u placenti tokom trudnoće. Hemangiomi na koži mogu da se formiraju na gornjem sloju kože ( površni hemangiomi)  ili u masnom tkivu (duboki hemangiomi)

Kako se manifestuje hemangiom?

Hemangiom se obično ne vidi na rodjenju, već nastaje tokom prvih nedelja života. Javlja se kao pojedinačna promena, a ređe kao multipla. Najčešće se lokalizuje na koži glave i vrata (60%) često na trupu i ekstremitetima, a ređe na bukalnoj i genitalnoj sluzokoži. Počinje kao ružičasta mrlja u ravni kože koja se pretvara u jasno crvenu uizdigntu promenu kupolastog  izgleda. Veličina je različita, a površina glatka ili lobularna. Ima karakteris tičan tok: faza rasta (u toku prve godine života); stabilan period (do 20. mesca života); period spontane regresije. Do 7 godine života povlači se kod 70%, a do 9 godine kod 98% dece. U većini slučajeva hemanigiomi ne prave problem. Međutim, neki mogu da ulcerišui,  da krvare, Nekada se mogu javiti i sa drugim abnormalnostima centralnog nervnog sistema ili kičme.

Kako se dijagnostikuje hemangiom?

Kožni hemangiom se dijgnostikuje na osnovu karaktereistične kliničke slike. Pošto postoji mogućnost  postojanja hemangioma  i u unutrašnjim organima potrebno je kod ove dece uraditi ispitivanje abdomena ultrazvokom.

Kako se leči hemangiom?

Mali hemangiomi obično ne zahtevaju nikakav tretman. Oni se prate i sačeka se spontana involucija. Međutim, u nekim slučajevima (brz rast hemangioma, nepovoljna lokalizacija pojava ulceracije i krvarenja), zahtevaju tretman. Opcije za lečenje podrazumevaju: medikamente (kortikosteroidi, interferon-alfa, propranolol, vinkristin); laserski tretman i hiruršku eksciziju.
×

Kontaktirajte nas.