Uklanjanje mladeža

U specijalističkoj ordinaciji BEODERMA, uklanjanje mladeža vrši se hirurškom ekcizijom koja po tipu može biti shave, punch ekcizija ili ekcizija mladeža klasičnom hirurškom intervencijom. Za koju vrstu hirurške ekcizije će se odlučiti naš doktor, zavisi od tipa mladeža, njegove lokalizacije, kao i veličine. Naravno da pre svake odluke o hirurškom uklanjanju mladeža pristupamo kako kliničkom tako i dermoskopskom pregledu.
Dermoskopski pregled predstavlja dijagnostičku proceduru koja je bezbolna i koja sa izuzetno visokim procentom tačnosti  detektuje u ranim fazama karcinom kože (rak kože), maligni melanom, mladeže koji pokazuju displaziju kao i druge patološke pigmentne lezije. Posebnim aparatom koji se zove ručni dermoskop  lekar pravi mikroskopsku sliku, gleda promenu  po svim slojevima kože i odlučuje da li će se neka pigmentna lezija (mladež i dr.) samo pratiti (fotodokumentacija dermoskopske slike) ili hirurški ukloniti. Sve hirurške intervencije u Beodermi rade se u lokalnoj anesteziji po svim protokolima bezbednog i kompletnog uklanjanja mladeža, kada se sa mladežom uklanja i deo zdrave kože i potkožnog tkiva.Poštujući zlatne standarde, svaki hirurški ekcidiran mladež šalje se na patohistološku analizu. SHAVE EKCIZIJA (slojevita ekcizija) predstavlja uklanjanje patološke promene na koži specijalnim nožićem (skalpelom). Komforna je za pacijenta, jer se izvodi brzo, ne zahteva postavljanje šavova (suture) i daje estetski prihvatljive rezultate.  U ordinaciji Beoderma primenjujemo ovu tehniku kad god je moguće i kada nam medicinske indikacije daju prostora za primenu ove tehnike. SHAVE  BIOPSIJU primenjujemo kod većih promena, kao i raznih dermatoza  u cilju postavljanja dijagnoze i orjentacije za koji ćemo se vid daljeg lečenja opredeliti. SHAVE TEHNIKA PUNCH EKCIZIJA : takođe spada u manje hirurške intervencije koja se vrši u lokalnoj anesteziji gde se specijalnim  kružnim nožićem  „punch bioter“ (ima ih u različitim veličinama 1; 1,5;  2; 2,5; 3; 3,5;  4;  5; 6; i 8 mm u dijametru), uklanja cela  patološka  promena, mladež manjih dimenzija ili deo patološke promene (punch biopsija), nakon čega se defekt nastao nakon intervencije zatvara šavovima. Uzorak tkiva se takođe šalje na patohistološku analizu.  Konci se skidaju nakon 5-7 dana, odnosno 12-14 dana nakon intervencije, u zavisnosti od lokalizacije promene. Nakon skidanja šavova ostaje minimalan ožiljak.
Cene i ponudu naših usluga možete pogledati na cenovnik.

uklanjanje mladeža, skidanje mladeža, mladeži skidenje mladeža, uklanjanje mladeža, mladeži PUNCH TEHNIKA
×

Kontaktirajte nas.