Uklanjanje benignih i malignih tumora kože sa HP verifikacijom

Uklanjanje tumora kože, benignog i malignog karaktera, radi se u lokalnoj anesteziji. Ekspertiza patološke dijagnostike tumora obavlja se po potrebi u inostranim laboratorijama kada to priroda tumora zahteva, radi kompletne dijagnostike i pravovremenog lečenja. Usluga uklanjanja benignih i malignih tumora obuhvata:
  1. uklanjanje mladeža, atipičnih mladeža i melanoma u prvom stadijumu;
  2. uklanjanje bazocelularnog, planocelularnog i drugih primarnih karcinoma kože;
  3. uklanjanje lipoma (benignih tumora masnog tkiva);
  4. uklanjanje epidermanih cisti (atheroma) i pilarnih cisti sa kože i kosmatog dela glave i drugih cisti kože;
  5. uklanjanje degenerativnigh miksoidnih sluznih cisti sa digitalne regije;
  6. HP verifikacija sa domaćim i stranim patolozima po potrebi i prirodi promene.
Beoderma sarađuje sa svetski poznatim dermatopatolozima iz CPC laboratorije za dobijanja dodatnih mišljenja i konsultacija kod komplikovanih nalaza.
Mohs hirurgija – Saznajte više
×

Kontaktirajte nas.