Mohs mikrografska hirurgija

Mohs mikrografska hirurgija (video) je tehnika kojom se uklanjanju maligni tumori kože (rak kože) nemelanomskog tipa (bazocelularni karcinom, planocelularni karcinom i drugi) u kozmetski i estetski važnim regijama lica sa kompletnim odstranjivanjem tumora uz maksimalnu prezervaciju okolnog normalnog tkiva sa uspehom od preko 99% u slučajevima primarnih tumora.

Ovom tehnikom, u našoj ordinaciji, se bavi Dr Aleksandar L. Krunić, koji je Mohs mikrografsku hirurgiju specijalizovao u SAD-u.

Mohs hirurgija je i terapija izbora za recidivantne tumore (one koju su se vratili posle provobitnog uklanjanja). Ova tehnika se danas u svetu intenzivno radi, a posebno u SAD-u gde neki od naših doktora imaju diplome i ekspertizu. Naši doktori imaju odgovarajuće subspecijalizacije i trening iz inostrastva (SAD) gde se ove tehnike rutinski rade.

Ordinacija Beoderma je sertifikovana od strane ESMS (Evropsko Drustvo za Mohs hirurgiju).
×

Kontaktirajte nas.