Mohs mikrografska hirurgijaMohs mikrografska hirurgija (video) je tehnika kojom se uklanjanju maligni tumori kože (rak kože) nemelanomskog tipa (bazocelularni karcinom, planocelularni karcinom i drugi) u kozmetski i estetski važnim regijama lica sa kompletnim odstranjivanjem tumora uz maksimalnu prezervaciju okolnog normalnog tkiva sa uspehom od preko 99% u slučajevima primarnih tumora.
 
         
 

Ovom tehnikom, u našoj ordinaciji, se bavi Dr Aleksandar L. Krunić, koji je Mohs mikrografsku hirurgiju specijalizovao u SAD-u. O tome kako on vidi prevenciju i lečenje karcinoma kože kao i o njemu i njegovom angažovanju u Čikagu, možete pročitati ovde.
 
 
         
 

Mohs hirurgija je i terapija izbora za recidivantne tumore (one koju su se vratili posle provobitnog uklanjanja). Ova tehnika se danas u svetu intenzivno radi, a posebno u SAD-u gde neki od naših doktora imaju diplome i ekspertizu. Naši doktori imaju odgovarajuće subspecijalizacije i trening iz inostrastva (SAD) gde se ove tehnike rutinski rade.  
Ordinacija Beoderma je sertifikovana od strane ESMS (Evropsko Drustvo za Mohs hirurgiju).
 
Cene i ponudu naših usluga možete pogledati na cenovnik.
×

Kontaktirajte nas.