Savetovalište za bolesti perifernog krvotoka (bolesti vena)Ukoliko imate simptome zamora u nogama uz oticanje, osećaj težine, bolove ili noćne grčeve koji prethode promenama na koži u vidu crvenila, ljuspica praćenih svrabom, vreme je da posetite lekara! Svi navedeni simptomi mogu ukazivati na postojanje hronične venske bolesti koja u daljem svom toku može biti praćena proširenjem vena koja su vidiljiva golim okom.Proširene vene su one vene koje imaju nefunkcionalne odnosno oštećene venske zaliske, što dovodi do povratnog toka krvi u venama – venskog refluksa.

                    

Ozbiljne komplikacije nelečenog varikoznog sindroma (proširenih vena) su:
1. Tromboflebitis – upala zida površinskih vena i pojava tromba
2. Duboka venska tromboza – pojava tromba u dubokim venama koja može ugroziti život pacijenta razvojem plućne embolije
3. Kasna manifestacija hronične venske bolesti su ulceracije (rane) na donjim ekstremitetima

Rad našeg savetovališta bazira se, pre svega, na preventivi (edukaciji pacijenata), dijagnostičkim procedurama i primeni najoptimalnijih terapijskih procedura koje su specifične i jedinstvene za svakog pacijenta. Naš cilj je da pacijenti sa hroničnom venskom bolešću imaju očuvan kvalitet života, budu osposobljeni za rad i obavljanje svakodnevih i fizičkih aktivnosti uz smanjenje troškova lečenja i u što kraćem vremenskom periodu.

Obučeni tim na čelu sa dr Oliverom Andonović, koja se više od 20 godina uspešno bavi tretiranjem ove vrste patologije, koristi najsavremenije metode koje su u skladu sa svetskim i evropskim standardima u cilju što efikasnijeg lečenja naših pacijenata.

Pored hroničnih venskih ulceracija, koje svakako predstavljaju najučestaliji vid rana, stručni tim uspešno tretira i sve druge vrste rana (dekubitus, traumatske, arterijske, neuropatske, vaskulitične, dijabetično stopalo…).

Za najstarije i nepokretne pacijente dostupna je i patronažna služba. Uspeh savetovališta koji se ogleda u velikom broju zadovoljnih pacijenata, konstantno nas motiviše da se i dalje usavršavamo i pružamo najkvalitetnije usluge.

Cene i ponudu naših usluga možete pogledati na cenovnik.
×

Kontaktirajte nas.