Dr Olivera Andonović

Dr Olivera Andonović

Dr Olivera Andonović

Specijalista dermatovenerologije-angiolog, konsultant

Profesionalno iskustvo

Klinički centar srbije, klinika za dermatovenerologiju— Pasterova 2, 11000 Beograd, Srbije Specijalista dermatovenerologije, od 1995
 • Rad sa pacijentima u stacionaru: Muško, žensko i dečije odeljenje, kao i polikliničko-ambulantni rad.
 • Dečija ambulanta: (Dg: Atopis dermatitis, Eczema infantum, Urticaria acuta, Mastocitosis, Histiocitosis, Tinea …);
 • Venerološka ambulanta: seksualno prenosive bolesti i venerične bolesti
 • Dg: Thrihomoniasis, Uretritis gonoroica, Uretritis non gonoroica, Candidiasis, Condilomata accuminata – uklanjanje kondiloma zamrzavanjem tečnim azotom (krioterapija), kiretaža, elektrokauterizacija, laserski tretmani;
 • Patologija odraslih: dijagnoza i lečenje; Savremene metode uklanjanja Verrucae vulgaris, Clavus, Fibroma mole, Papiloma, Cornu cutaneum, Epithelioma basocelluarae…;
 • Alergološka ambulanta: Patch test  pomoću kog je omogućeno utvrđivanje da li određeni agens prouzrokuje alergijsko zapaljenje kože, tumačenje rezultata testa;
 • Flebološki kabinet: Dijagnostika i terapija bolesti perifernog krvotoka, Obučena za Color Duplex scan blood vessels of lower extremities (CDS scan), Continual Wave (CW) Doppler, Doppler Index, savremeno lečenje rana na nogama
  Ginekologija i akušerstvo ‘’NARODNI FRONT’’ — Beograd, Srbija Predsednik Nadzornog odbora, 2008-2012   Pedijatrijska ordinacija ‘’Zdravlje’’ — Patrijarha Varnave 41, Beograd, Srbija Konsultant dermatovenerolog, 2008-2016   Klinika ‘’Nova’’ ex ‘’Dijagnostika’’ — Kumodraška 62-64 i Vitanovačka 13, Beograd, Srbija Konsultatnt dermatovenerolog, 2010-2016   Kozmetički salon (Gala cosmetic) — Bulevar Oslobodjenja 351, Beograd, Srbija Konsultant dermatovenerolog 1998-2015 Uspešno lečeni pacijenti sa aknama (Acne vulgaris), ožiljcima i flekama tretiranih hemijskim pilingom, tretiranje aksilarne hiperhidroze, kao i hiperhidroze dlanova i stopala, Botoks tretmani, tretman proširenih krvnih sudova laserom   Dermatovenerološka ordinacija Beoderma — Pivljanina Baje 83, Beograd, Srbija Stručni konsultant 2017 –   Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, institut za medicinsku fiziologiju. — Beograd, Srbija Instruktor (volonter) – Assistant Professor of Physiology, 1993 to 1995 Odgovorna za edukaciju studenata; Ocenjivanje praktičnog dela ispita, savetovanje, obučavanje i učenje studenata kroz sve vidove nastave, kao što su konsultacije, vežbe, laboratorijski eksperimenti tokom određenog broja časova, semestara.  

Obrazovanje i sertifikati

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet — Beograd, Srbija M.D., 1992 klini, medicinska praksa— Beograd, Srbija Državni ispit za lekare Jugoslavije, 1992-1993 Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, institut za medicinsku fiziologiju— Beograd, Srbija Postdiplomske studije u eksperimentalnoj fiziologiji I patofiziologiji, 1993-1995 Klinički centar srbije, klinika za dermatovenerologiju Beograd, Srbija Specijalizacija iz dermatovenerologije, 1995-1998 Klinički centar srbije, klinika za dermatovenerologiju — Beograd, Srbija Dermatovenerolog od 1998 Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinika za vaskularnu hirurgiju— Beograd, Srbija Kontinuirana edukacija za ultrasonografsku dijagnostiku, 2003 Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet,klinika za vaskularnu hirurgiju— Beograd, Srbija Subspecijalista Angiologije I flebologije, Decembar 2005 INTERNATIONAL COURE IN DERMOSCOPY /CERTIFICATE/ – International Dermoscopy Society and Derma Medical Systems – novembar 2006 CHEMICAL PEELING OF THE SKIN /CERTIFICATE/- University of Illinois College of Medicine, CHICAGO, ILLINOIS; USA – June 2006 PRIMENA DERMALNIH FILERA /SERTIFIKAT/, Beograd, septembar 2011 TEHNIKE PODMLAĐIVANJA KOŽE REVANESSE I REDEXIS FILERIMA /SERTIFIKAT/, septembar 2012 AUTOLOGUS PLATELET-RICH PLASMA /PRP/ TREATMENTS IN ANESTHETICS: Mesotherapy, Volumetric fillers and Alopecia /TRAINING CERTIFICATE/ – Biobridge foundation, septembar 2013 HUGH GREENWAY’S 34th ANNUAL SUPERFICIAL ANATOMY AND CUTANEOUS SURGERY COURSE /CERTIFICATE/ – UC SAN DIEGO, SCHOOL OF MEDICINE, USA – August 2017

Održana predavanja

“Savremeni pristup u lečenju hronične venske insuficijencije’’, Banja Luka, Bosna I Hercegovina, 25.05.2011,CME akreditovana, 4 poena; “Nova saznanja u lečenju hroničnih rana’’, Kopaonik, Srbija, 08.04.2011, Udruženje za rane Srbije, CME akreditivana, 11 poena; “Bolesti vena – nova znanja I vodiči prakse’’, Beogradski Univerzitet – Medicinski fakultet, CME Flebološko udruženje Srbije, 12.11.2010., CME akreditivana, 12 poena; “Uloga medicinske sestre u lečenju hronične venske insuficijencije’’, Klinički centar Srbije, Beograd, 17.07.2010., CME akreditovana, 11 poena; “Phlebodia i Tubulcus u lečenju hronične venske insuficijencije’’, 18. Kongres dermatovenerologa Srbije, Beograd, jun 2009 “Lipodermatosclerosis-Efekti kompresivne terapije’’, 18. Kongres dermatovenerologa Srbije, Beograd, jun 2009 “Periferna vaskularna bolest: Dijagnostičko-terapijski algoritam’’, XXVIII Timočki medicinski dani, Zajecar, 21.05. 2009. “Venske ulceracije – uloga dermatologa u terapiji ’’,CME Sertifikat, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Udruženje flebologa Srbije, Septembar 2004

 

Učešće na kongresima

Učestovala na brojnim kongesima u zemlji I inostranstvu . Autor i koautor oko 50 naučnih I stručnih radova, koji su obavljeni u domaćim I inostranim stručnim časopisima i zbornicima radova. Autor je poglavlja u knjizi za subspecijaliste iz oblasti Angiologije, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 

Članstva

 • Evropska Akamemija za dermatovenerologiju /EADV/
 • Srpsko lekarsko društvo,
 • Udruženje dermatovenerologa Srbije,
 • EVF /European  Venous Forum/
 •  Flebološko udruženje Srbije
 • ASKED /Asocijacija Srpske Kozmetske i Estetske Dermatologije
×

Kontaktirajte nas.