Mladeži – Nevusi – Uklanjanje mladeža

Ustaljeno je mišljenje da mladeže ne treba dirati. To nije tačno! Svi zdravi mladeži mogu se odstraniti, bez zdravstvenih posledica po zdravlje. Uklanjanje mladeža je preporučljivo ako pokazuju bilo kakve upadljive promene veličine, boje, teksture, pojačan svrab, lako krvarenje ili se nalaze na mestu gde su izloženi čestom povređivanju.

Uklanjanje mladeža radiotalasnom metodom je potpuno bezbedna, bezbolna i veoma brza metoda, traje obično do 5 minuta.

Rano javljanje na pregled, pravilna dijagnostika i uklanjanje displastičnih ili nealterisanih nevusa u celini (uklanjanje mladeža), omogućava da se sa nevusima (mladežima) živi u miru, bez straha.

Nevusi su benigne (dobroćudne) tvorevine koje nastaju zbog greške u toku embrionalnog razvoja. Mogu biti prisutni na rodjenju, ali se mogu razvijati i kasnije tokom života. U zavisnosti od porekla nevusi se dela na:

  • Nevomelanocitne nevuse – Naevus pigmentosus (pigmentni mladež ), porekla melanocita (ćelije koje stvaraju pigment melanin koji koži daje boju).
  • Nevuse epidermalnog porekla (Naevus epidermalis, Naevus sebaceus)
  • Vaskularne nevuse – porekla krvnih sudova (Naevus flameus)

Nevomelanocitni nevusi – Pigmentni nevusi (Naevus pigmentosus) – Mladeži

uklanjanje mladeža, uklanjanje mladeza, mladezi, mladeži, skidanje mladeza, skidanje mladeža.  uklanjanje mladeža, uklanjanje mladeza, mladezi, mladeži, skidanje mladeža, skidanje mladeza.  skidanje mladeža, skidanje mladeza, mladeži, mladezi, uklanjanje mladeža, uklanjanje mladeza.  skidanje mladeža, skidanje mladeza, uklanjanje mladeža, uklanjanje mladeza, mladezi, mladeži.

Šta su pigmentni nevusi ?                                                   

Pigmentni nevusi, u narodu poznati kao mladeži, su najčešći oblik nevusa i gotovo da nema čoveka bez njih. Javljaju se na koži i sluznici. Klinički se manifestuju u vidu jasno ograničenih okruglih ili ovalnih tvorevina čija boja varira od ružičaste preko mrke do crne. Obično su u ravni kože, ali mogu biti i izdignuti. Veličina im se kreće od nekoliko milimetara do nekoliko santimetara, redje mogu zahvatiti veće delove kože. Površina im je glatka ili neravna. Konzistencija čvrsta ili meka. Pojedini mladeži mogu saržati dlačice. Svaka odrasla osoba ima u proseku 20-40 mladeža.

Jedan broj mladeža uočavamo već na rođenju i te mladeže nazivamo urođenim mladežima (kongenitalni), a svi ostali mladeži se smatraju stečenim. Najveći broj njih se pojavljuje tokom prvih 20 godina života, a ostali mladeži mogu nastati i kasnije.

U nekim periodima mladeži potamne, npr. posle sunčanja, kod tinejdžera i u trudnoći. Mali broj mladeža može i spontano nestati tokom vremena. Jedan broj se tokom života neće promeniti.

Većina mladeža su bezopasne promene na koži, ali postoje i mladeži sa većom šansom za malignu alteraciju i zbog toga je redovan monitoring (praćenje) istih, veoma važan korak u ranom otkrivanju melanoma. Rizični znaci su nagao, ubrzani rast mladeža (nevusa), asimetričan rast mladeža, svrab mladeža, bol mladeža, promena boje mladeža, krvarenje mladeža.

U grupu rizičnih mladeža spadaju:

  • Kongenitalni pigmentni i pilozni (sa dlakama) mladeži većeg promera (gigantski oblici), prisutni od samog rođenja sreću se retko, ali se na njima u značajnom broju slučajeva razvija melanom već u detinjstvu.

uklanjanje mladeža, uklanjanje mladeza, skidanje mladeza, skidanje mladeža, mladeži, mladezi.   skidanje mladeza, skidanje mladeža, mladeži, mladezi.                             

 

  • Displastični (atipični mladeži) koji su većeg promera od 0,6 cm, neravnih i često nejasnih ivica, nepravilnog oblika, tamne i nejednake boje.

uklanjanje mladeža, uklanjanje mladeza, skidanje mladeza, skidanje mladeža, mladeži, mladezi.  uklanjanje mladeža, uklanjanje mladeza, skidanje mladeza, skidanje mladeža, mladeži, mladezi.                                

 

Osobe sa brojnim atipičnim nevusima imaju znatno veći rizik za razvoj melanoma, tako da je potrebno da odlaze na dermoskopske preglede u redovnim vremenskim intervalima.

Mladeži (nevusi) se takođe, neretko, nalaze  na nezgodnim mestima na telu, gde su iritacija i trenje povećani (stopala, nausnice i brada, deo tela oko pojasa itd), što može dovesti do povrede mladeža i uznemiriti pacijenta.  Iako se smatra  da  iritacija i povređivanje mladeža nisu faktori rizika za malignu transformaciju u melanom, ipak je potrebno da se sve sumnjive promene na koži što pre prijave dermatologu, koji će ih pažljivo pregledati  i  dermoskopski analizirati.

U zavisnosti od indikacija i preporuke samog lekara mladeži mogu da se prate u odredjenim vremenskim intervalima ili da se uklone hirurški. Histopatološki pregled mladeža, odnosno pregled odstranjenog mladeža pod mikroskopom od strane patologa je obavezan, bez obzira da li se mladež uklanja iz estetskih ili zdravstvenih razloga.

Ustaljeno je mišljenje da mladeže ne treba dirati. To nije tačno! Svi zdravi mladeži mogu se odstraniti, bez zdravstvenih posledica po zdravlje. Uklanjanje mladeža je preporučljivo ako pokazuju bilo kakve upadljive promene veličine, boje, teksture, pojačan svrab, lako krvarenje ili se nalaze na mestu gde su izloženi čestom povređivanju.

Uklanjanje mladeža radiotalasnom metodom je potpuno bezbedna, bezbolna i veoma brza metoda, traje obično do 5 minuta.

Rano javljanje na pregled, pravilna dijagnostika i uklanjanje displastičnih ili nealterisanih nevusa u celini (uklanjanje mladeža), omogućava da se sa nevusima (mladežima) živi u miru, bez straha.

Hirurška ekscizija prema protokolima i patohistološka verifikacija nevusnih promena (mladeža) je zlatni terapijski standard.

Prevencija:
  • izbegavati solarijum;
  • u intervalu od 12h do 16h ne izlagati se suncu intenzivno;
  • koristiti kreme sa zaštitnim UV faktorom većim od 30;
  • samopregled postojećih i novonastalih mladeža
  • Kod pojave sumnjivih promena odmah se obratiti dermatologu

Epidermalni nevusi (mladeži)  (Naevus epidermalis)

Epidermalni nevus je kongenitalna (urodjena) anomalija kože i predstavlja hiperplazuju  (umnožavanje) površinskog epitela. Obično je prisutan na rodjenju, a može se javiti u prvim mesecima ili godinama života. Ima izgled čvorića, ploče ili je linearanog oblika i unilateralan (jednostran) raspored,  kada se lokalizuje na trupu ili duž ekstremiteta. Površina promene je somotasta, neravna (papilomatozna ili verukozna). Boja se kreće od svetlo smedje do mrke i crne. 

uklanjanje mladeža, uklanjanje mladeza, skidanje mladeza, skidanje mladeža, mladeži, mladezi.

Lečenje se sprovodi iz kozmetskih razloga.  Primenjuju se keratolitici, topikalni retinoidi, a mogu se odsraniti dermatohirurškim metodama ( laser, ekscizja).

Naevus sebaceus

Nevus sebaceus je kongenitalna (urodjena) malformacija sa abnormalnostima lojnih, znojnih žlezda i dkačnog folikula. Obično se javlja u kosmatom delu glave . Prisutan je već na rodjenju u obliku male alopecične ( bez dlake) površine žućkaste boje. U pubertetu promena postaje veća, neravna (mamelonirana ili verukozna). Kod odraslih se može razviti u benigni ili maligni tumor (bazocelulerni karcinom).  Lečenje se sprovodi pre puberteta u vidu profilaktične hirurške ekscizije 

 

Vaskularni nevusi (mladeži)

Naevus flameus  – predstavlja kongenitalnu (urodjenu) vaskularnu malformaciju. Promene su prisutne na rodjenju, a mogu biti lokalizovane medijalno i lateralno.

Medijalni oblik je čest. Promena ja u ravni kože. Lokalizuje se na čelu , izmedju obrva ( frontalna regija), i u potiljačnoj regiji( regio nuche). Nepravilnog je oblika, ograničena od okolne kože. Boje je svetlo crvene i poredi se sa bojom lososa “salmon patch”. Pojačava se pri plaču deteta. Frontalna promena isčezava u prvim godinama života, dok nuhalna perzistira, ali je kozmetski prihvatljiva.

                         

Lateralni oblik predstavlja mongo ozbiljniju anomaliju koja se ne povlači tokom života. Lokalizuje se unilateralno (jednostrno), najčešće na licu i na ekstremitetima. Javlja se u vidu ravne ploče nepravilnog oblika, oštrih granica i mlitave konzistencije. Veličina se kreće od nekoliko mm do većh dimenzija, a boja vrira od svetlo – crvene do tamno – crvene. Predstavlja ozbiljan kozmetski probem. Lečenje: tretman laserom

×

Kontaktirajte nas.