Perianalna fistula

Perianalna fistula (kanal) predstavlja hroničnu potpuno-otvorenu komunikciju između šupljine čmarnog creva i kože oko čmara.

×

Kontaktirajte nas.