VMS Nazlanka Naumović

VMS Nazlanka Naumović

VMS Nazlanka Naumović

VMS dermatologije, dermatohirurgije, dermokozmetologije

Srednju medicinsku školu završila u Beogradu 1971. godine a Višu medicinsku školu 1978. godine u Beogradu. Na Institiutu za dermatovenerologiju KCS radila od 1971. godine na dečijem odeljenju  poslove i radne zadatke VMS kao i zamenik glavne sestre a od 1993. godine imenovana za glavnu sestru I (prvog) muškog odeljenja sve do 2005. godine kada odlazi u penziju. Od 2005. godine pa sve do danas radila je u dermatološkim ordinacijama kao član tima u sprovođenju specificnih procedura iz zdravstvene delatnosti medicinskih sestara u praksi. Aktivni učesnik stručnih seminara namenjenih medicinskim sestrama. Pohađala je brojne kurseve za koje poseduje određene sertifikate za uspešno asisitiranje na edukciji elektrohirurgije kože, kurs iz kriohirurgije, kurs iz dermokozmetologije.  
×

Kontaktirajte nas.