Dr Oliver Radmili

Dr Oliver Radmili

Dr Oliver Radmili

Specijalista radiologije

Dr Oliver Radmili rođen u Beogradu 1977. godine. Specijalista radiologije, zaposlen na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS. Prevashodno se bavi ultrazvučnom i MDCT dijagnostikom kardiovaskularnog sistem. Autor je i koautor više članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i udžbenicima.
×

Kontaktirajte nas.