Moluske 

Moluske (Molluscum contagiosum) je virusno oboljenje kože čiji je uzročnik Molluscum contagiosum virus (DNK virus iz grupe Poxvirusa). Infekcija nastaje u direktom kontaktu zdrave  sa  obolelom kožom ili preko kontaminiranih predmeta (igračake, posteljina). Moguća je i autoinokulacija (kada se virus sa jednog dela kože prenese na drugi, kod iste osobe). Inkubacija iznosi od 3-7 nedelja.
     

Kako se manifestuje oboljenje?

Karakteristična promena je kupolasta translucidna papula (čvorić) veličine 2-6mm boje normalne kože, upupčena u centru. Pri pritisku se može istisnuti zrnasta tvorevina. Promene su obično grupisane, a kod ekstenzivnih oblika broj elemenata može biti i više stotina. Moguća je spontana involucija pojedinih elemenata posle 2-3 meseca. Oboljenje se manifestuje u tri klinička oblika: Prvi oblik se javlja kod dece od 1. do 7. godine života i predstavlja čestu infekciju u tom uzrastu. Promene se lokalizuju na licu, ekstremitetima i trupu. Drugi oblik se sreće kod odraslih kao venerično oboljenje sa lokalizacijom na abdomenu, butanama i polnim organima. Treći oblik je sa ekstenzivnim promenama rezistentnim na terapiju, a nastaje kod imunosuprimiranih osoba (atopija, terapija kortikosteroidima, AIDS).

Kako se dijagnostikuje oboljenje?

Oboljenje se dijagnostikuje na osnovu kliničke slike. Aplikacijom tečnog azota na promenu pojačava se i vizualizuje karakteristična umbilikacija papule.

Kako se leči oboljenje?

Lečenje se sastoji u destrukciji promene. Primenjuje se: krioterapija tečnim azotom, kiretiranje promena uz prethodnu aplikaciju anestetika (EMLA krem), terapija laserom, a u pojedinim slučajevima topikalna terapija  – podophylotoxin, imiquimod, adapalen, tretinoin, tazaroten, cantaridin, salicilna kiselina.
×

Kontaktirajte nas.