Herpes zoster

Herpes zoster je infektivno, virusno oboljenje  izazvano varičela-zoster virusom (VZV). Javlja se kod osoba koje su u detinjstvu preležale varičele (ovčije boginje).
Herpes zoster ophtalmycus  Herpes zoster thoracycus
 

Kako nastaje Herpes zoster?

Primarna infekcija VZV se događa u detinjstvu kod imunološki nezaštićenih i manifestuje se kao varičela (ovčije boginje). Kada se infekcija ovčijim boginjama završi, virus ostaje u latentnom stanju u ganglionima nerava godinama, jer imuni sistem prema virusu sprečava njegovu replikaciju. Reaktivacija VZV nastaje kada dođe do pada otpornosti organizma. Virus se tada umnožava u ganglionu i putem senzitivnih nerava dospeva do kože i izaziva oboljenje. Faktori rizika za pojavljivanje herpes zostera
  • Osobe starije od 60 godina
  • Bolesti koje slabe imuni sistem, kao što su HIV , kancer, limfom
  • Hemoterapija ili lečenje radijacijom
  • Lekovi koji oslabljuju imuni sistem, kao što su steroidi ili lekovi koji se daju nakon transplantacije organa.

Kako se manifestuje Herpes zoster?

Prvi znak oboljenja je bol koji se javlja u predelu zahvaćenog dermatoma (zona koju inerviše oboleli nerv) i koji 2-3 dana prethodi pojavi kožnih promena. Tipično se herpes zoster manifestuje unilateralno (na jednoj strani)  lica, vrata, trupa, ekstremiteta, a u u zavisnosti od zahvaćenog nerva. Karakteristične lezije, vezkule, su grupisani mehurići ispunjeni bistrim ili zamućenim sadržajem na crvenoj osnovi. U daljem toku njihovim  sasušivanjem nastaju kraste koje isčezavaju posle 3-4 nedelje. U teže forme oboljenja spadaju: herpes zoster gangrenosus sa hemoragičnim vezikulama, mrko-crnim krastama koje za sobom ostavljaju ožiljke i diseminovana forma kod koje pored dermatoma postoje i rasute lezije po tipu varičele. Ovi oblici se sreću kod imunosuprimiranih osoba, te ih je potrebno ispitati  na prisustvo nekog visceralnog maligniteta. Kod osoba starijih od 60 godina može se javiti postherpetična neuralgija  koja se povlači posle 6 meseci. Kao komplikacija može se javiti i bakterijska superinfekcija. Herpes zoster se retko javlja više od jedanput kod jedne osobe. Oboleli su infektivni bar 7 dana od izbijanja promena. Deca i osobe koje nisu preležale varičelu, a koje su u tom periodu bile u kontaktu  sa obolelim od herpes zostera, mogu dobiti varičelu (ovčije boginje).

Kako se dijagnostikuje Herpes zoster?

Herpes zoster se dijagnostikuje na osnovu anameze, kliničke slike, po potrebi citodijagnostičkim testom.

Kako se leči Herpes zoster?

U lečenju Herpes zostera primenjuju se antivirusni lekovi (aciklovir, valaciklovir, famciklovir), koji ne uništavaju virus, ali smanjuju trajanje bolesti i pojavu postherpetične  neuralgije. Potrebno ih je dati u okviru 48h od pojave promena na koži.   Analgetici smanjuju bol; lokalno se primenjuje talkiranje svežih lezija,  zagrevanje (suva toplota). Antibiotici se daju u slučaju bakterijske superinfekcije. Herpes zoster ophtalmycus se leči  u konsultaciji sa oftalmologom, a postherpetična neuralgija u konsultaciji sa neurologom.

Prevencija

Vakcine mogu da pomognu u sprečavanju razvijanja ozbiljnijih simptoma ovog herpesa ili komplikacija. Sva deca bi trebalo da prime 2 doze vakcine protiv ovčijih boginja. Odrasli koji nisu preležali ovčije boginje, takođe bi trebalo da prime vakcinu. Imunizacija ne znači nužno da neće dobiti ovčije boginje, ali sprečava njihovo dobijanje kod 9 od 10 osoba koje se vakcinišu.
×

Kontaktirajte nas.