Herpes simplex

Šta je Herpes simplex?

Herpes simplex je česta, infektivna vezikulozna dermatoza sa muko-kutanom lokalizacijom. Izazvana je Herpes simplex virusom (HSV) koji se javlja u dva oblika: HSV tip 1 (izaziva promene na koži iznad struka, najčešće u orofacijalnoj regiji) i HSV tip 2 (najčešći izazivač genitalnog herpesa). Infekcija se prenosi direktnim kontaktom sa lezija na koži i sluzokoži, kao i sekretom pri seksualnom kontaktu. Oboljenje protiče kroz tri faze: primoinfekcija, latencija, multipli recidivi. Milioni ljudi u svetu boluju od herpes simplex-a.
Herpes simplex labialis Herpes simplex genitalis

 

Kako se manifestuje Herpes simplex?

U zavisnosti od izazivača, lokalizacije promena, starosti i imunološkog stanja bolesnika herpes simplex se manifestuje u nekoliko kliničkih oblika.

Herpes simplex oro-facialis

Izazivač ovog oblika je  HSV tip 1. Primoinfekcija se obično javlja u detinjstvu posle inkubacije od 3-10 dana, a intezitet promena varira od asimptomatskih do teških kliničkih slika. Najčešće se manifestuje promenama u usnoj duplji i oku u vidu brojnih vezikula (mehurići ispunjeni bistrom tečnošću), koje brzo prskaju i ostavljaju bolne ranice na sluzokoži usne duplje i konjunktivi. Promene su praćene povišenom temperaturom, uvećanim regionalnim limfnim žlazdama i bolovima u mišićima. Po smirenju primoinfekcije virus se smešta u senzitivne ganglione i u njima trajno ostaje u latentnom stanju. Recidivi nastaju kod izvesnog broja bolesnika kada virusni partikuli povremeno dospevaju do epitelnih ćelija kože i sluzokože, najčešće na usnama (herpes simplex labialis) i započnu replikaciju. Nastajanju recidiva prethodi svrab ili osećaj peckanja, a kožne lezije su svedene na manje crvenkaste pločice na kojima se nalaze grupisani mehurići koji se sasušuju posle 5-7 dana. Na promenama se može javiti superinfekcija kao komplikacija. Racidivi se češće javljaju u ranoj fazi posle primoinfekcije (3-4 epizode godišnje), a kasnije se proređuju. Provocirajući faktori za nastanak recidiva su: emotivni stres, zamor, sunčanje, menstruacija, povišena temperature, respiratorne infekcije i druge bolesti koje dovode do pada imuniteta.

Herpes simplex genitalis

Genitalni herpes je izazvan HSV tip 2, (nekada i HSV tip 1), koji se prenosi seksualnim kontaktom. Oboljenje pripada grupi STD. Javlja se kod odraslih osoba oba pola, najčešće u uzrastu  od 18. do 30. godine života. Posle inkubacije koja iznosi 2-21 dan nastaje primoinfekcija koja može biti asimptomatska, ili se klinički manifestuje kao: balanitis, vulvo-vaginitis, cervicitis.  Ostali opšti simptomi su balži nego kod oro-facijalnog herpasa, a promene se povlače posle 2-3 nedelje. Recidivi su česti, nastaju pod dejstvom provokativnih faktora, a može im prethodiditi bol koji se širi duž noge. Javljaju se na  spoljašnjim genitalijama kod muškaraca i žena u vidu grupisanih mehurića na eitematoznoj osnovi koje se sasušuju za 10 dana. Takođe se može javiti i  recidivantni HSV cervicitis, HSV uretritis, HSV proctitis samostalno, ili udržen sa promenama na spoljašnjim genitalijama.   Rizično seksualno ponašanje koje podrazumeva veći broj i čestu promenu seksulanog partnera, bez upotrebe kondoma predstavja glavi faktor rizika za nastanak genitalnog herpesa.

Neonatalni herpes simplex

Ako trudnica ima aktivan genitalni herpes u vreme porođaja, infekcija HSV tip 2 se prenosi na dete i nastaje najozbiljniji oblik infekcije HSV tip 2 koji se manifestuje raširenim promenama na koži  sa neurološkim i oftalmološkim lezijama, a moguć je i smrtni ishod.

Eczema herpeticatum

Ova forma infekcije HSV se javlja kod osoba sa atopijskim dermatitisom, a manifestuje se herpetičnim lezijama raširenim po koži uz povišenu temperaturu i teško opšte stanje.

Herpes simplex imunosuprimiranih osoba

Predstavlja teško oboljenje sa rasutim ulceroznim promenama po koži, hroničnim tokom i čestim recidivima. Javlja se kod transpantacije organa, osoba na imunosupresivnoj terapiji, kod obolelih od pemfigusa, limfoma, AIDS-a.

Kako se leči Herpes simplex?

Primenjuju se antivirusni lekovi: Aciklovir, Valaciklovir, Famciklovir. Ovi lekovi ne iskorenjuju virus, ali  skraćuju tok bolesti, sprečavaju formiranje novih vezikula, smanjuju izlučivanje virusa, proređuju recidive.  Posle pregleda lekar  će preporučiti adekvatnu terapiju.
×

Kontaktirajte nas.