Fotodermatitis

Fotodermatitis pripada grupi fotodermatoza koju karakteriše fotosenzitivnost (abnormalna reakcija kože na Sunčevu svetlost, odnosno na ultravioletne zrake).
  

Kako nastaje?

Nekoliko faktora može imati uticaj na fotosenzitivnost kože: nasledna sklonost ka fotodermatitisu, uzimanje određenih lekova (sulfonamidi, teraciklini, antimikotici, antiinflamatorni lekovii i dr ), kontakt sa parfemima, kremama, hemikalijama ili lavandom, kontakt sa vlažnom travom (sadrži furokumarine – fotoseniziblizatore), po sunčanom vremenu. Fotodermatitis nastaje na dva načina:
  • Fototoksičnom reakcijom – delovanjem spoljašnjih faktora (lekovi i hemikalije), koji apsorbuju zračnu energiju (UVA)
  • Fotoalergijskom reakcijom kože – UV zraci dovode do stvaranja fotoantigena koji indukuju imuni odgovor u organizmu, te nastaju kožne promene  ekcemskog tipa.  

Kako se manifestuje?

Promene se lokalizuju na fotoeksponiranim regijama kože. Manifestuju se u vidu crvenila, osipa, otoka, vodenih plikova, kasnije se javlja ljuštenje kože I hiperpigmentacija. Od subjektivnih simptoma mogu biti prisutni svrab i osećaj pečenja.

Kako se dijagnostikuje? 

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike (fotodistribucija), fototestiranja.

Kako se leči?

U lečenju se primnjuju lokalni ili opšti  kortkosteridni preparati pod kontrolom dermatologa. U prevenicji fotodermatitisa sprovodi se antisolarna zaštita (korišćenje antisolarnih preparata sa visokom zaštitinim faktorim, adekvatno oblačenje, ograničen boravak na suncu).
×

Kontaktirajte nas.