Fisura

Analna fisura je mali rascep sluznice anusa (čmara). To je ranica koja se nalazi odmah neposredno iznad linije čmara, najčešće na zadnjoj  strani analnog kanala

×

Kontaktirajte nas.