Dermatološki pregled

Dermatološki pregled obavlja lekar specijalista. Pregled je bezbolan, ne zahteva posebnu pripremu pacijenta i traje 20 do 30 minuta.

Dermatološki pregled čini: • Anamneza (lična i porodična) U razgovoru sa pacijentom dobijaju se podaci o sadašnjim tegobama, prethodnim kožnim i drugim bolestima, eventualnim alergijama na lekove, bolestima u porodici koje su od značaja. • Uvid u relevantnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji) • Dermatološki status – koji se određuje pregledom čitave kože, vidljivih sluznica, kosmatih regija i nokatnih ploča uz evidentiranje patoloških promena Pregled se obavlja inspekcijom (posmatranjem golim okom), lupom, po potrebi dermoskopom, Woodov-om lampom. U zavisnosti od vrste pojedinih uočenih lezija izvodi se po potrebi grataža (grebanje površine), vitropresija (pritisak staklom), palpacija. • Završno mišljenje i terapija Dermatološka dijagnostika pri kliničkom pregledu je direktna i bazirana na uočavanju lezija tipičnih za oboljenje pri čemu su vizuelna memorija i iskustvo od velikog značaja. U određenim slučajevima se dijagnoza kožne bolesti može postaviti samo na osnovu anamneze i kliničkog pregleda i potom ordinirati adekvatno lečenje. Medjutim, najčešće se klinička dijagnoza kožne bolesti potvrđuje odgovarajućim laboratorijskim analizama (bakteriološkim, mikološkim, virusološkim, imunološkim), alergološkim testiranjem, kao i histopatološkim nalazom. Ponekad je potrebno upućivanje drugim specijalistima kod sumnje da su promene na koži povezane sa poremećajem unutrašnjih organa.

dermatoloski pregled, dermatologija, dermatolog

Po završenom pregledu dobija se izveštaj lekara specijaliste. Radi kontinuiranog praćenja efekta terapije i/ili intrevencije zakazuju se kontrolni dermatološki pregledi pacijenta.
Cene naših usluga možete pogledati na cenovnik.
×

Kontaktirajte nas.