Ciste

Cista je šupljina ispunjena tečnim ili čvrstim sadržajem, obložena epitlom. Sa dermatološkog aspekta značajne su epidermoidne ciste koje nastaju usled proširenja folikula dlake. U zavisnosti na kom se nivou proces događa razlikuju se dva oblika: epidermalna cista  i pilarna cista.
  

Šta je epidermalna cista ?

Epidermalna cista (aterom ili lojna cista) je benigna tvorevina na koži. 

Kako nastaje ?

Aterom nastaje usled začepljenja izvodnog kanala lojne žlezde i nakupljanja loja u proširenom gornjem delu dlačnog folikula. U sadražaju ciste osim loja nalazi se  keratin, i ćelije omotača dlake. U procesu formiranja ciste oko njenog sadržaja stvara se kapsula.

Kako se manifestuje?

Aterom se najčešće  javlja na licu, vratu, gornjem delu grudnog koša. Manifestuje u vidu mekog, bezbolnog čvora prekrivenog normalnom kožom, veličine od 0,5cm do nekoliko santimetara. U centru se može videti mali otvor iz koga se cedi beličast sadržaj neprijatnog mirisa. Često dolazi do infekcije ateroma i zapaljenske reakcije koju karakteriše bol, crvenilo, otok i povišena kožna temperature. Pilarna cista  potiče od dubljeg dela folikula dlake. Lokalizuje se u kosmatom delu glave.  Klinički liči na epidermalnu cistu, samo je trvđe konzistencije.

Kako se dijagnostikuje?

Dijagnoza oba oblika se postavlja na osnovu kliničkog pegleda.

Kako se leči?

Lečenje oba oblika je hirurško. Neophodno je odstranjenje zida (kapsule) ciste.
×

Kontaktirajte nas.