Celulitis

Celulitis (Cellulitis) je akutno zapaljenje kože i potkožnog tkiva. Predstavlja čestu infekciju koja može nastati prodorom bakterije kroz neku mikrotraumu na zdravoj koži, ili kod neke dermatoze (limfedem, hronična venska ulceracija, hronični ekcem, atletsko stopalo), kada se javlja kao komplikacija. Oboljenje se pod adekvatnom  terapijom povlači, ali su česti recidivi.
     

Koji su uzročnici celulitisa?

Najčešći uzročnici su  streptokoke (beta hemolitički streptokok grupe A,C,G,B), ređe stafilokoke, mada postoji širok spektar potencijalnih uzročnika koji pripadaju aerobnim i anaerobnim bakterijama.

Kako se manifestuje celulitis?

Celulitis  se u većini slučajeva javlja na potkolenicama, ali može zahvatiti i bilo koji drugi deo kože, pa i lice. Manifestuje se pojavom difuznog  crvenila i otoka na zahvaćenoj koži koja je sjajna, zategnuta,a često ima izgled “pomorandžine kore”. Palpatorno je topla i bolna. Kod jače izažene inflamacije, na površini se mogu pojaviti plikovi ispunjeni hemoragičnim sadržajem. Promene na koži često prate i opšti simptomi infekcije (povišena  telesna temperatura, jeza, drhtavica, malaksalost). Ako se ne leči, infekcija se može proširiti na limfne žlezde i na krvotok što ugrožava život pacijenta.

Kako se dijagnostikuje celulitis?

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda (anamneze i kliničke slike). Od laboratorijskih analiza su značajni faktori zapaljenja. Bakteriološki bris sa ledirane kože se uzima ako postoje bule i erozije. U slučaju visoke febrilnosti potrebno je uzeti hemokulturu da bi se isključila bakteriemija.

Kako se leči celulitis?

U lečenju celulitisa se primenjuju antibiotici pod kontrolom dermatologa. Ordiniraju se beta laktamski antibiotici , antibiotici  širokog spektra,  koji se daju parenteralno (u vidu injekcija) ili peroralno zavisno od težine oboljenja. Ako postoji febrilnost daju se antipiretici. Pacijentima se savetuje mirovanje uz podizanje obolele noge na viši nivo od srca da bi se smanjio otok. Lokalno se aplikuju oblozi od fiziloškog rastvora. Kod čestih recidiva može se davati ekstencilin. Potrebno je lečiti i oboljenja koja su predstavljala ulazna mesta za infekciju. Prevenicija recidiva celulitisa se odnosi na saniranje predisponirajućih  faktora.
×

Kontaktirajte nas.